Frontrunner

Common Purpose dünya genelinde kurumlara özel eğitimler yapmaktadır. Kurum çalışanlarına yönelik "Yetkilerinin Ötesinde Liderlik" eğitimleri organize edilmektedir.

_Intro Image.jpg

Fronrunner Programı

Frontrunner programı yeni işe başlamış gençleri etkin liderler olarak hazırlar ve iş dünyasına atıldıklarında, toplumun başarılı ve tutkulu liderleri olabilmeleri için yardımcı olur.

Frontrunner programı, değişim yönetimi konusunda deneyime sahip yeni işe başlamış gençlerin eğitim hayatlarının sonrasına dair planlar yaparken daha yüksek hedefler belirlemelerine yardımcı olmaktadır. Katılımcılar çeşitli kurumları ziyaret etmekte ve farklı alandan liderlerle görüşmektedir. Bu, geleceğin liderlerine bilgi birikimlerini arttırma, geleceklerini planlama ve liderlik becerilerini geliştirme konusunda az bulunur bir fırsat sunmaktadır. Katılımcılar paylaşım ve tartışmalarda bulunmakta ve çeşitliliğin, bir zayıflık olmaktan ziyade, eğitimin temel güçlü yönlerinden birini teşkil ettiğini görmektedir. Eğitimler interaktif olup ders şeklinde değildir .

Katılımcılar sadece karşılaştıkları yeni sektör, farklı geçmiş ve birikimlerdeki liderlerden değil, aynı zamanda grup içerisindeki arkadaşlarından da yeni bilgiler öğrenmektedir. Birlikte öğrenirler, karşılıklı paylaşım, iletişim ve tartışmalarda bulunurlar. Liderlikle ilgili ikilemler üzerinde birlikte çalışıp karşılıklı önyargılarını sorgularlar.

Yapılan ziyaretler sayesinde katılımcılar farklı organizasyonlar içerisindeki ortamı, liderlerin karşı karşıya oldukları zorlukları, güç ve nüfuz dengelerini daha açık bir şekilde kavrayabilmektedir.

Katılımcılar sivil toplumu etkileyen önemli kararları veren ve değişimi etkilemiş  üst düzey liderleri (şirket yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarından liderleri ve kamu sektöründeki üst düzey yöneticiler) dinleme ve onlarla tanışma fırsatı bulurlar.

"Ofisinden dışarı baktığında gördüğün manzara genellikle aynıdır. Liderlerimizin olaylara geniş açılardan bakmalarını sağlamak için onların ofislerinden dışarı çıkıp dünyaya başkalarının gözlerinden de bakmalarını sağlamalıyız."

Sir David Bell
Financial Times Yönetim Kurulu Başkanı