Ortak İdealler Derneği Websitesi Kullanım Şartları

Web sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Web sitesinin sahibi Ortak İdealler Derneği olup, site üzerinde her tür kullanım ve tasarruf yetkisi Ortak İdealler Derneğine aittir.

resources_Intro Image.jpg

www.commonpurpose.org.tr ve www.ortakidealler.org.tr alan adlarında bulunan internet siteleri (Bundan böyle kısaca "Site" olarak anılacaktır) Ortak İdealler Derneği (Bundan böyle kısaca "Ortak İdealler" olarak anılacaktır) tarafından işletilmektedir. Bu internet sitesini kullanmadan önce lütfen aşağıda yer alan koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde Site'yi kullanmaktan vazgeçiniz. Site'de yer alan ve yer alacak olan Ortak İdealler tarafından yapılan kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan işbu kullanım koşulları kapsamında olup, kullanıcı işbu Kullanım Koşulları'nı kabul etmekle söz konusu beyanları da kabul etmiş sayılacaktır.

Fikri Mülkiyet Hakları

Aksi belirtilmedikçe,  Sitede yer alan materyallerin(sınırlı olmamak kaydıyla arayüz, veri tabanı, tasarım, metin, grafiksel imgeler, html kodu  ve diğer kodlar da dahil olmak üzere) telif hakları  "Ortak İdealler"e ait(Bundan böyle kısaca Ortak İdealler olarak anılacaktır) ve/veya "Ortak İdealler" tarafından üçüncü bir kişiden lisans alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. "Site"de yer  alan  işbu materyaller, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili uluslararası mevzuat kapsamında hukuki koruma altındadır.

Gizlilik Politikası  ve Kullanıcı Verileri

İşbu kullanım koşulları yalnızca www.commonpurpose.org.tr , www.ortakidealler.org.tr ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi için geçerlidir; www.commonpurpose.org.tr , www.ortakidealler.org.tr dışındaki internet siteleriyle ilişkilendirilemez."Ortak İdealler" "site" içerisinde başka sitelere link verebilir. "Ortak İdealler" link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

"Ortak İdealler"e form doldurmak suretiyle ya da e-posta yoluyla ilettiğiniz her türlü bilgi, "Ortak İdealler"in internet sitesinin etkili bir şekilde idaresi ,sunulan hizmetlerin genel olarak geliştirilmesi ve pazarlama, tanıtım ve sizlerle iletişim sağlama amaçlı kullanılacaktır.

Kullanıcılar, "Ortak İdealler" in faaliyetleriyle ilgili gönderilen  mesajları,  gelecekte almaya devam etmek istemediklerini  "Ortak İdealler"e bildirebilirler.

Sarahaten kullanıcıların rızası bulunmadıkça, ya da yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturma kapsamında kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi  durumu oluşmadığı ya da diğer yasal gereklilikler doğmadığı hallerde "Ortak İdealler"e kullanıcıların iletmiş olduğu ve kullanıcıların tespit edilmesini sağlayacak  olan kişisel bilgileri üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Bu internet sitesinde yer alan içerik yalnızca genel bilgilendirme amacı taşımaktadır:

"Ortak İdealler" bu "sitede" yayımlanan içeriğin ya da bu "site" tarafından sağlanan hizmetlerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenilirliğini, eksik bilgiler içermediğini, yararlılığını, halen mevcut ve uygulanabilir olduğunu  ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu içerikler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

İşbu İnternet sitesinde yer alan bilgilerin, servislerin kullanılması ya da bu bilgiler ve servisler doğrultusunda çeşitli davranışlarda bulunulması ya da bulunulmaması; kullanıcıların siteyi kullanmaları(ya da kullanamamaları)sonucu meydana gelen doğrudan veya dolaylı masraflardan, zararlardan ya da herhangi bir harcamadan,"Ortak İdealler"in, "Ortak idealler"in bağlı kuruluşlarının; aracıları ya da temsilcilerinin kullanıcılara ya da üçüncü şahıslara karşı sorumluluğu bulunmamaktadır.

Diğer Bir İnternet Sitesinden Link Verilmesi

Başka internet siteleri hukuka uygun olarak ve "Ortak İdealler"in itibarına zarar vermemek ya da "Ortak idealler"in itibarını kullanmak suretiyle haksız kazanç sağlamamak koşullarına uymak suretiyle "Ortak İdealler"in internet sitesinin ana sayfasına kendi sitelerinde link verebilirler.

"Ortak idealler" tarafından aksi kabul edilmedikçe, diğer internet sitelerinden verilen linklerde "Ortak İdealler"in link veren internet sitelerinde yer alan görüşleri desteklediği ya da diğer internet sitelerinde yer alan aktivitelerle bağlantılı, ilişkili olduğu sonucuna varılabilecek ifadelere yer verilemez; "Ortak İdealler"in  önceden yazılı rızası alınmaksızın çeşitli kuruluşlarla işbirliği, ortaklık  ilişkisinin bulunduğu algısı yaratılamaz.

Tazminat

Kullanıcıların "sitede" yer alan hizmet ya da bilgilerin kullanımından ötürü üçüncü kişilere verdikleri zararlardan ya da üçüncü kişilerin kullanıcılara yapmış olduğu taleplerden ötürü, zarar gören kimselerin veya talepte bulunan kimselerin  "Ortak İdeallere"  başvurmaları durumunda kullanıcılar "Ortak İdealler"e tazminat ödemekle yükümlüdür.

Erişimin Engellenmesi

"Ortak İdealler" herhangi bir sebepten ötürü kullanıcının "Site"nin kullanım koşullarına uygun davranmadığını ya da kullanım koşullarını ihlal ettiğini düşünüyorsa, sitenin kullanıcı tarafından erişimini engellemek de dahil her türlü tedbiri alabilir.

Değişiklikler

"Ortak İdealler", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu kullanım koşullarını uygun göreceği herhangi bir zamanda "Site"de ilan ederek, ya da kullanıcılara bildirimde bulunmak suretiyle değiştirebilir. İşbu kullanım koşullarının değişen maddeleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan maddeler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Kullanıcılar "Ortak İdealler" sitesini ya da hizmetlerini herhangi bir şekilde kullanmaya devam ettikleri anda, bu sayfada yayınlanan ya da bildirim yoluyla kullanıcıların haberdar edildiği şartları kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılacaklardır.

İlgili sayfalar: