Hakkımızda

Common Purpose toplumun temel taşlarını oluşturan 3 sektörden (iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, kamu) liderleri bir araya getiren ve onlara "Yetkinin Ötesinde Liderlik" eğitim programları sunan, kar amacı gütmeyen bir kurumdur.

_Intro Image.jpg

İngiltere, Almanya, Macaristan, İrlanda, Güney Afrika, İsveç, Hollanda ,Fransa, Hindistan ve Gana 'dan sonra Türkiye de 2008 yılında Common Purpose ailesine katılmıştır! Common Purpose Türkiye'deki faaliyetlerini İstanbul'da kurulan Ortak İdealler Derneği adı altında yürütmektedir.

Common Purpose toplumun değişik katmanlarından ve farklı geçmişlerden gelen, liderlik yolunda ilerlemekte olan bireyleri, liderlik vasıflarını daha da geliştirerek, yaşadıkları toplumda ve şehirde fark yaratmakta önderlik yapmaları için bir araya getiren ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir dernektir.Common Purpose 1989 yılından beri 100,000 den fazla kişinin desteğini alarak  70 şehirde farklı sektörlerden 30,000'in üzerinde katılımcıyı mezun etmiştir.

Common Purpose, bir şehri ya da ülkeyi oluşturan toplumun her kesimini temsil eden kişilerin liderlik yetkinliklerini ortaya çıkarmalarını teşvik ederek bu liderlerin o şehrin ya da ülkenin yaşam kalitesini arttırabilecek değişimi başlatabileceklerine inanarak kurulmuştur.

Common Purpose, toplumdaki liderlerin vizyon, karar verme yeteneği ve etki alanlarını arttırarak toplumun geliştirilmesi ve faaliyetlerinin iyileştirilmesini hedeflemektedir.

Common Purpose her yaş grubundan, geçmişten ve sektörden yöneticilere uygun programlar organize eder. Tüm programlarımız, liderlere hem iş hayatında hem de bir vatandaş olarak Yetkilerinin Ötesinde Liderlik yapmayı geliştirmeleri için yardımcı olur.Yetkinin Ötesinde Liderlik yapan insanlar kendi çevrelerinin ve yetki alanlarının dışında da değişim yaratabilirler. Bizim katılımcılarımız sadece eğitim odalarında oturup soyut olarak yönetici problemleri üzerine çalışmalar yapmaz ya da vaka analizleri ile uğraşmazlar.Kendi toplumlarının içine girer ve gerçek sorunların üstesinden gerçek kişilerle gelmeye çalışırlar.

"Bu program iş ve sosyal yaşamla ilgili, aynı anda birkaç kitabı okuma ve hatta okunanları hızlıca yaşama etkisini yaratan bir eğitimdi. İş yaşamında aktif çalışanlar için bu deneyim, kaçırılmaması gereken bir fırsat !”

Nur Coşkun
Net İletişim Danışmanlık Kurucusu